De lachende koe

ValuedgePublicatie

Sinds de dag na de Amerikaanse verkiezingen zitten de koersen van risicovolle beleggingen in de lift. Het vooruitzicht van een presidentschap van Joe Biden met een verdeeld congres kan beleggers bekoren. Belangrijker nog is de aankondiging van zeer positieve testdata van de vaccins van Pfizer & Moderna. Wij denken dat er voor het einde van 2021 meer vaccins beschikbaar zijn dan het aantal mensen op aarde. Met het afnemen van de belangrijkste risico’s voor de beurs hebben we vorige week aandelen toegevoegd en zitten de portefeuilles op hoger dan gemiddeld risico. We denken dat er voor volgend jaar, het Chinese jaar van de Os, nog grotere stijgingen in het vat zitten.

Inleiding

In de afgelopen weken is er duidelijkheid ontstaan over de belangrijkste onzekerheden die de financiële markten parten speelden. De Amerikaanse verkiezingen en de tweede Coronagolf waren voor ons aanleiding om begin oktober het risico in de portefeuilles te verlagen. Vanaf midden oktober begonnen de beurzen te dalen maar na de verkiezingen (4 november) startte een stevige beursrally. Veel koersen staan per saldo wat hoger dan toen wij gas terugnamen, dus zijn we achteraf gezien iets te voorzichtig geweest. De portefeuilles zijn wel rustig door een zeer beweeglijke periode heen gekomen. Bovendien anticipeerden we begin oktober ook op wijzigingen die we bij meer duidelijkheid zouden implementeren. Eind vorige week hebben we aandelen gekocht waardoor de Valuedge risicometer nu net bovengemiddeld staat. In deze publicatie leggen we het hoe en waarom van onze acties in detail uit.

Wel Biden, geen Blue wave

Vanaf eind juli spraken we onze verwachting uit dat Joe Biden de volgende president van Amerika zou gaan worden. Deze uitkomst is nu wel duidelijk maar was lange tijd onzeker door de grote hoeveelheid ‘postal votes’ die in de dagen na verkiezingsdag geteld moesten worden. De door de peilingen voorspelde ‘Blue wave’ is echter uitgebleven. De Democraten konden maar net vasthouden aan een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en zullen naar alle waarschijnlijkheid geen meerderheid in de Senaat behalen. Op dit moment is de verdeling in de Senaat 48-50 in het voordeel van de Republikeinen. In de staat Georgia werd gestreden om twee Senaatszetels maar had geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen. Een zogenaamde ‘run-off’ op 5 januari zal de doorslag geven. Als de Democraten deze twee zetels weten te bemachtigen hebben ze een gelijk aantal stemmen en in dat geval geeft de stem van vice-president Harris de doorslag.

Velen vinden de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen een failliet van de opiniepeilers (‘pollsters’). Wij zien dat niet zo. De uitslagen bleven met uitzondering van de staat Florida binnen de statistische foutmarges en de peilingen hebben correct voorspeld dat Biden ruim zou winnen (uiteindelijk 306 tegen 232 kiesmannen).

Vanaf het moment dat de uitslagen duidelijker werden, zetten beleggers veel geld aan het werk. Een verdeeld Congres met een ‘normale’ president leidt tot een meer gebalanceerd beleid zonder dreiging van grote belastingverhogingen, zwaardere regelgeving en hoge overheidsuitgaven (= lagere inflatie en rente). Simpel gezegd krijgt de markt zo het goede van ‘Sleepy Joe’ maar niet het slechte van een progressieve democratische agenda. Dit is de reden dat bijna alle beleggingen zijn gestegen sinds begin november, waarbij beleggingen buiten de VS het hardst stegen. Omdat de portefeuilles bij Valuedge veel beleggingen uit Europa en Azië bevatten hebben we ondanks een onder-gemiddelde risicopositie toch goed geprofiteerd van de sterke stijgingen in november. De zekerheid van Biden in ‘the oval office’ is belangrijk voor de keuze van de bouwstenen in de portefeuilles. De ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn echter nog veel belangrijker.

Koeiensap

In 1796 smeerde de Britse arts Edward Jenner vocht uit een koeienpok in een wondje op de arm van een 8-jarig meisje. Zij kreeg zo niet de pokken, een besmettelijke ziekte waar in die tijd heel veel mensen aan overleden. Andere mensen die hij op deze manier behandelde werden ook niet ziek, waardoor dit te boek staat als het eerste vaccin in de geschiedenis (vacca = koe, vaccinia = koepokkenvirus). Dankzij vaccinaties zijn veel besmettelijke ziektes zo goed als volledig verdwenen in de wereld. Vaccins spelen een cruciale rol in de bestrijding van het Coronavirus en de daaraan gekoppelde terugkeer naar een normaal leven. Het is daarom geen wonder dat de zeer positieve testdata van Pfizer/BioNTech (vorige week) en Moderna (vandaag) leiden tot stijgingen op de beurs.

Figuur 1: Vaccin capaciteit (mln doses) zoals aangekondigd door medicijnmakers
(bron: JP Morgan)

Al eind april (‘Odyssee’) spraken we onze verwachting uit dat er voor het einde van het jaar een werkend vaccin tegen Corona zou zijn. Velen dachten toen dat wij een koe met gouden hoorns beloofden. Medicijnmakers die een succesvol vaccin ontwikkelen hebben goud in handen, omdat de kosten die deze pandemie veroorzaakt enorm zijn. Overheden doen er alles aan om Corona te beteugelen en de economische steunpakketten lopen in de honderden miljarden. Overheden steunen medicijnmakers zowel financieel als met versnelde testprocedures, waardoor de ontwikkeling van vaccins razendsnel gaat. In onze laatste publicatie ‘Vrouwe Justitia’ (2 oktober) toonden we het tijdpad van ontwikkeling van de verschillende vaccins en stelden dat er meerderen zeer kansrijk zijn om de komende maanden goedgekeurd te worden. Het nieuws dat de vaccins van Pfizer en Moderna bijzonder effectief zijn en mogelijk snel beschikbaar komen, verbaast ons dus niet. We denken dat we in de komende weken nog veel meer positief nieuws gaan krijgen van andere vaccins. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat veel landen nu al centra gaan inrichten om snel te kunnen starten met het inenten van risicogroepen. Figuur 1 laat de vaccin capaciteit zien zoals aangekondigd door de makers (uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring). In 2020 is het volume weliswaar nog beperkt maar in 2021 explodeert de mogelijke productie tot bijna 10 miljard doses. Dat is een grotere hoeveelheid dan het aantal mensen op aarde. Er zal dus op de niet al te lange termijn meer dan voldoende ‘koeiensap’ zijn om de wereld in te smeren.

Blik op 2021

Het vooruitzicht van voldoende vaccins verlegt de focus op een leven na Corona. De huidige golf is nog niet over maar ook dit keer zijn lockdowns effectief in het afvlakken van de curve. In veel Europese landen is het reproductiegetal (R0) alweer gezakt tot onder de 1. Doordat er nu veelal sprake is van softe lockdowns zijn de negatieve gevolgen op de economie een stuk minder dan eerder dit jaar. Een positief effect van de tweede golf is dat Centrale Banken nog veel meer liquiditeit gaan toevoegen en dat er niet getwijfeld wordt aan de urgentie van financiële ondersteuning van de overheid. Dit zijn volgens ons een zeer belangrijke factoren geweest in de stijging van de beurzen sinds het dieptepunt in maart.

Figuur 2: Jaar van grote bewegingen op de aandelenmarkten (bron: SPDR/State Street)

In 2020 zijn de beurzen bijzonder beweeglijk geweest. Daarbij zijn er veel verschillen ontstaan in de performance van sectoren en van beleggingsstijlen, bijvoorbeeld tussen groei- en waarde-aandelen. In figuur 2 zijn de verschillen goed te zien. Grote verschillen in performance creëren kansen. We hebben in de afgelopen twee weken meer zekerheid gekregen over de samenstelling van de bestuursorganen van Amerika en bevestiging dat vaccins tegen Corona binnen handbereik zijn. Dit zijn voor ons belangrijke voorwaarden om met een hogere aandelenweging het nieuwe jaar in te gaan. We hebben afgelopen vrijdag twee nieuwe posities toegevoegd. We hebben een positie in Amerikaanse Small Caps aangekocht omdat we verwachten dat kleinere, goedkope ‘Value’ aandelen veel meer opwaarts potentieel hebben dan grote, dure ‘Growth’ stocks. We hebben ook een positie toegevoegd in een Multi Thema ETF. Deze bevat in onze ogen snelgroeiende bedrijven in de dominante groeithema’s voor de komende jaren. Na deze wijzigingen zijn de portefeuilles gepositioneerd voor het verdwijnen van het virus (weinig staatsobligaties, relatief veel ‘Value’ aandelen) en de positieve effecten van president-elect Biden (veel beleggingen buiten de VS met een accent op Azië/Eurozone).

Tenslotte

In de afgelopen weken zijn de belangrijkste risico’s voor de markt aanzienlijk afgenomen en dit heeft geleid tot een stevige rally. Wij denken dat er nog veel grotere stijgingen in het vat zitten voor het komende jaar. De echte ‘game-changer’ is de komst van grote hoeveelheden vaccins. Historisch gezien verbeteren vaccins het leven en de welvaart van miljarden mensen. De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen is een extra steun in rug omdat het geopolitieke spanningen vermindert.

Na de recessie van 2020 staan we aan de start van een nieuwe economische cyclus die normaal gesproken enkele jaren duurt. De diepte van de economische neergang in 2020 zal gevolgd worden door sterke groei in 2021. Beleggers zijn aan de vooravond van meer duurzaam economisch herstel nog steeds defensief gepositioneerd, terwijl er door de tweede golf nog meer liquiditeit wordt toegevoegd door Centrale Banken en overheden. Dat heeft in het verleden altijd geleid tot een toename van de risicobereidheid onder beleggers en daarmee tot betere prestaties van aandelen dan van obligaties. Na de duidelijkheid die november tot nu toe heeft gebracht, hebben we het risico in de portefeuilles met een eerste stap verhoogd. Bij verdere positieve ontwikkelingen zullen we nog een tweede stap zetten. We kijken dan vooral naar de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Eurozone en het VK. Op moment van schrijven dichten wij een veel grotere kans toe aan een positief resultaat dan de markt inprijst.

Volgend jaar is het in China het jaar van de – aan de koe gerelateerde – Os. Het zal volgens de Chinezen een jaar zijn om te oogsten. Met de belangrijke rol die koeien hebben gespeeld bij het ontstaan van vaccins vinden wij dit een heel mooi voorteken. Bij de lachende koe denken wij nu niet aan de wereldberoemde kaas uit Frankrijk. Na een jaar met veel beperkingen zien we in de lachende koe een symbool voor een beter en vrolijker jaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin de wereld een zucht van verlichting kan slaken en weer volop geld kan uitgeven aan concert- en theaterbezoek, restaurants, reizen, vakantie en vele andere dingen die we de afgelopen 9 maanden zo hebben moeten missen.