Duurzaamheid bij Valuedge Partners

een verantwoordelijke benaderingOp 10 maart 2021 is het eerste deel van de ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR), of in het Nederlands “de Verordening Informatieverschaffing over Duurzaamheid”,  in werking getreden. Door deze regelgeving dienen beleggings- ondernemingen zoals Valuedge duidelijk aan te geven hoe zij in hun beleggingsbeleid omgaan met duurzaamheidsrisico’s.


DUURZAAMHEIDRISICO'S

Duurzaamheidsrisico wordt door de Europese Commissie gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op Ecologisch, Sociaal of Governance gebied (ESG) die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’. Milieurisico’s hangen sterk samen met CO2-emissie en andere directe vervuiling aan de aarde. Maatschappelijke criteria zijn bijvoorbeeld hoe er wordt omgegaan met werknemers, klanten, toeleveranciers en de gemeenschap waarin een entiteit opereert. Bij bestuurlijke risico’s kun je denken aan leiderschap, beloning, interne controle en rechten van aandeelhouders en overige stakeholders..


VALUEDGE EN ESG BELEGGEN

Valuedge omarmt de principes van duurzaam beleggen (betere wereld) en wij hebben de overtuiging dat bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria ook financieel beter presteren. In beleggingstermen zien wij voor deze bedrijven/sectoren een hoger rendement tegen een lager risico.

De SFDR-regelgeving zorgt ervoor dat productaanbieders alle beleggingen moeten classificeren naar artikel 6, 8 of 9 van de verordening (zie uitleg hieronder). Doordat de portefeuilles bij Valuedge uitsluitend bestaan uit ETF’s en beleggingsfondsen gebruiken wij veel data en research van productaanbieders. Deze SFDR-classificatie van de productaanbieders wordt als basis gebruikt om te beoordelen hoe ‘groen’ de portefeuilles bij Valuedge zijn. Voor de beoordeling op portefeuille niveau werken we samen met een onafhankelijke partij, Alpha Research uit Nederland.

Wij categoriseren het universum van beschikbare ETF’s/fondsen in 3 groepen. Deze drie groepen sluiten aan bij de Artikelen van de SFDR verordening en we gebruiken de labels die onze aanbieders aan de producten geven.

  • Grijs (Artikel 6): producten die geen ESG-kenmerken promoten.
  • Lichtgroen (Artikel 8): producten dienduurzaamheid promoten en veel ESG-criteria bevatten.
  • Donkergroen (Artikel 9): producten die duurzaamheid als doelstelling hebben en over de beste governance beschikken.

De portefeuilles bij Valuedge zijn op dit moment een mix van artikel 6, 8 en 9 fondsen, waarbij veelal het grootste gedeelte bestaat uit artikel 8 beleggingen. We zullen in beperkte mate artikel 6 beleggingen opnemen en proberen die in voorkomende gevallen te “compenseren” met artikel 9 beleggingen. Door deze aanpak kunnen wij stellen dat wij streven naar een lichtgroen karakter van de portefeuilles. In andere woorden: Wij promoten duurzaamheid (lichtgroen) maar het is geen specifieke doelstelling.

De Europese verordening SFDR bepaalt ook dat wij moeten aangeven of wij ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van onze beleggingskeuzes meenemen. Wij nemen de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals gedefinieerd in de SFDR vanwege een gebrek aan beschikbaarheid en consistentie van relevante data niet in aanmerking.

Duurzaamheidsbeleid Valuedge

ontvang onze

publicaties

E-mailadres:  

Contact
Vision Plaza | Boeing Avenue 222 | 1119 PN Schiphol-Rijk