vermogensbeheer 2.0

de toekomst van beleggen


In een financiële wereld waar verandering de enige constante is, staan traditionele vermogensbeheermodellen onder druk. Bij Valuedge Partners erkennen we dat de standaardbenadering van vastomlijnde bandbreedtes in aandelen en obligaties in onze ogen niet meer voldoet. Onze innovatieve aanpak, Vermogensbeheer 2.0, introduceert een dynamische strategie die inspeelt op de volatiele markt.


Dynamische aanpak

van starre structuren naar flexibele strategieën


Weg van de rigide kaders van traditioneel vermogensbeheer, biedt Valuedge een dynamische aanpak. U geeft ons de ruimte om - binnen uw risicoprofiel – sterk af te wijken van de strategische allocatie. Door meer, of juist minder aandelen aan te houden, kunnen wij risico’s beheersen en inspelen op de grillen van de markt.

asset allocatie

de beslissende factor


Bij Valuedge Partners staat de overtuiging centraal dat correcte asset allocatie de sleutel is tot succesvol vermogensbeheer. Deze filosofie is onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat circa 90% van het beleggingsrendement voortkomt uit deze allocatie.

pro-actief

bescherming in onzekere tijden


Onze strategieën zijn erop gericht uw vermogen te beschermen, zelfs in de meest turbulente financiële perioden. In tegenstelling tot traditionele modellen, die vaak beperkt blijven tot marginale afwijkingen van de standaard bandbreedtes, streeft Valuedge Partners ernaar om proactief te handelen in uw belang.
Image

Evenwichtige mix

optimaliseer rendement & risico


Door onze actieve keuzes zijn we in staat een betere balans tussen te bereiken tussen rendement en risico. Het risico van aandelen en obligaties wordt geanalyseerd en zichtbaar gemaakt in de Valuedge risicometer.

Onze aanpak vereist ruime allocatie bandbreedtes waardoor we, in tegenstelling tot de meeste vermogensbeheerders, met slechts drie reguliere profielen werken: Waarde+, Groei+ en Ambitieus+.

Image
Image
Image

maatwerk

Afgestemd op uw doelen


Naast onze reguliere strategieën bieden wij ook maatwerk op het vlak van obligatiebeleggingen en beleggingen in specifieke beursgenoteerde thema’s. Ook in niet beursgenoteerde beleggingen zoals private equity kunnen wij u begeleiden.

ontvang onze

publicaties

E-mailadres:  

Contact
Vision Plaza | Boeing Avenue 222 | 1119 PN Schiphol-Rijk