Disclaimer


Valuedge Valuedge Partners B.V. betracht bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid


Alle informatie op deze website, alsmede de getoonde publicaties, wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is op generlei wijze bedoeld als advies.
De informatie op deze website is gebaseerd op informatiebronnen die naar het oordeel van Valuedge Partners B.V. betrouwbaar zijn. Valuedge Partners B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inaccurate, incorrecte en/of onvolledige informatie op haar website. Informatie op deze website kan mogelijk niet langer actueel, volledig of juist zijn op het moment dat zij wordt gelezen. Aan de inhoud van deze website kan geen enkel recht worden ontleend.

Valuedge Partners B.V. verleent diensten als beleggingsonderneming en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het beleggen in financiële instrumenten brengt risico’s en kosten met zich mee. De waarde van een belegging kan en zal hoogstwaarschijnlijk fluctueren, eventueel in het verleden behaalde rendementen bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische presentaties, inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete toestemming van Valuedge Partners B.V.

ontvang onze

Publicaties

E-mailadres:  

Contact
Vision Plaza | Boeing Avenue 222 | 1119 PN Schiphol-Rijk