Stierengevecht

De afgelopen 4 maanden zijn Amerikaanse aandelen met 10% gestegen tot recordhoogte. In dezelfde periode daalden de aandelen in de rest van de wereld waardoor de verschillen in performance sterk uiteen zijn gelopen. Over de laatste 10 jaar is het verschil in performance zelfs extreem te noemen. Wij hebben de afgelopen twee jaar de exposure naar Amerika in de portefeuilles stapsgewijs verlaagd. Deze keuze heeft – tot  vier maanden geleden – bijgedragen aan de performance van de portefeuilles. Wij houden vast aan onze visie en denken dat deze extreme situatie niet lang blijft bestaan.

Bekijk het volledige artikel in de bijlage