Slim leunen op data-analyse

ValuedgeIEX.Profs

Renco van Schie van Valuedge verbaast zich niet over de sterke beursstart in 2023. Dat hadden de cijfers hem al verteld. “Sentimentsindicatoren zijn sinds de bodem in oktober vorig jaar sterk aan het herstellen.”

De wereld kan niet meer zonder data. De hoeveelheid gegevens die gecreƫerd, geconsumeerd en gekopieerd wordt, is wereldwijd in de laatste 10 jaar vertienvoudigd. Meten is weten, dus is het logisch dat data-analyse een steeds grotere rol speelt bij het nemen van beslissingen. Dat geldt zeker ook in de wereld van beleggers.

Afgelopen week werd het belang van data weer bevestigd door de FED en de ECB. Tijdens het vragenuurtje met de journalisten werd geantwoord dat toekomstige acties data dependent zijn. Wie datagedreven werkt, stuurt op basis van nieuwe feiten en ruwe data. Hoe kan je dan op basis van nieuwe data met zekerheid zeggen dat de rente nog veel verder omhoog gaat? Vooral als diezelfde dataset de afgelopen maanden aangeeft dat inflatie hard daalt.

De tegenstrijdigheid in de boodschap van de Centrale Banken en de warrige toelichtingen van Powell en Lagarde werden unaniem door beleggers bekritiseerd. De markt nam de renteboodschap met een korreltje zout en vervolgde de weg omhoog. Data bepalen het pad, niet de retoriek.

“Data bepalen het pad, niet de retoriek”

Draaipunten zoeken

Beslissingen nemen op basis van data betekent niet alleen kijken naar nieuwe data, maar ook langere trends waarnemen, draaipunten zoeken en met die gegevens voorspellingen maken voor de toekomst. Je behoudt in dit proces de flexibiliteit om verwachtingen bij te sturen als nieuwe data daartoe aanleiding geven.

Daar wringt vaak de schoen. Veel processen zijn in praktijk niet datagedreven maar statisch ingericht. Ze zijn in de loop van de jaren gevormd, of eigenlijk vastgesteld, en laten onvoldoende ruimte om te worden aangepast aan een (snel) veranderende wereld. Veel organisaties doen weinig om de nauwkeurigheid van hun voorspellingen te verbeteren, terwijl er wel goede tools voorhanden zijn om dit te doen.

Beleggers trekken uit de grote hoeveelheid beschikbare data vaak verschillende conclusies. Afhankelijk van overtuigingen en beleggingsbeleid wordt gewicht gehangen aan gegevens en analyses. De reactietijd bepaalt vervolgens wanneer daarop gehandeld wordt, waarbij de mate van zekerheid of overtuiging vaak een grote rol speelt. Handel je meteen als nieuwe informatie wijst op een draai van de trend, of doe je dat pas later als die trend definitief bevestigd wordt?

“Beleggers trekken uit de grote hoeveelheid beschikbare data vaak verschillende conclusies”

Optimisme gerechtvaardigd

Ons proces bij Valuedge is ook sterk datagedreven, waarbij we meer dan andere partijen gewicht geven aan sentiment, liquiditeit en technische analyse (marktdata). Wij zijn overtuigd dat er goede rendementen te behalen zijn als je snel inspeelt op draaipunten in trends. Waar het proces de kantelpunten goed ziet, zijn onze acties vaak iets te vroeg. Beursbewegingen zijn immers sterk afhankelijk van de timing van de acties van andere beleggers.

De data van de afgelopen maanden, waar wij het meeste gewicht aan geven, laten ons zien dat beleggers niet pessimistisch hoeven te zijn. Voor ons komt de hele sterke start van het nieuwe jaar dan ook niet als een konijn uit de hoge hoed.

Sentimentsindicatoren zijn sinds de bodem in oktober vorig jaar sterk aan het herstellen. Sinds de start van dat herstel presteren cyclische sectoren als financials, materials en industrials veel beter dan defensieve sectoren als gezondheidszorg en consumentengoederen. Dit is tekenend voor een regime van aantrekkende groei. Dat is ook bevestigd door het IMF, typisch een instantie met een traag voorspellingsproces, dat afgelopen week de verwachting voor de wereldgroei in 2023 naar boven aanpaste.

“Dat cyclische sectoren als financials, materials en industrials veel beter presteren dan defensieve sectoren als gezondheidszorg en consumentengoederen is tekenend voor een regime van aantrekkende groei”

Veel aandelenmarkten zitten al weer enige tijd in een bullmarkt (meer dan 20% stijging van de bodem) en staan boven hun langere voortschrijdende gemiddeldes. Dit zijn technisch zeer positieve signalen voor het verdere verloop van de markt.

Wat doet de terughoudende belegger?

De nieuwjaarsrally wordt door veel beleggers gewantrouwd. De positionering met onderwogen allocaties naar aandelen bevestigt deze scepsis. Uiteraard zijn er altijd data te vinden die wijzen op een kans van een negatiever scenario en deze kunnen gebruikt worden om de onderweging te rechtvaardigen.

De acties van terughoudende beleggers zijn in mijn ogen zeer bepalend voor de komende maanden. Gaan zij handelen (kopen) op de verbeterende data of blijven zij vertrouwen op analyses van vorig jaar die uitwijzen dat alles wel slechter moet worden.

Met andere woorden, gedragen deze beleggers zich zoals Powell en Lagarde de afgelopen week deden, of zijn ze echt data dependent?

Renco van Schie is mede-oprichter en hoofd beleggingen van vermogensbeheerder Valuedge. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bron: IEX.Prof.nl