Hoogste tijd om risico’s af te bouwen?

Ellen KoksIEX.Profs

Hoe verstandig is het om nog in aandelen te zitten? Hoge waarderingen, een naderende harde Brexit, Amerikaanse verkiezingen, een voortwoekerend coronavirus en een dreigende handelsoorlog tussen de VS en China zijn lastig te negeren risico’s. De zeven door ons gesproken experts zijn alles behalve angstig.

Voorzichtig met aandelen

Lars Dijkstra, CIO Kempen Capital: “Aandelen hebben sinds het dieptepunt in maart een enorme rally laten zien. Dit terwijl de wereldeconomie een enorme schok heeft doorgemaakt en winsten hard zijn gedaald. Daardoor zijn waarderingen opgelopen. Vooral Amerikaanse aandelen zijn historisch gezien duur. Bovendien is de rally in vooral Amerikaanse aandelen sterk gedreven door een klein aantal groeiaandelen. Dit alles maakt aandelen kwetsbaar.”

“Echter, kijkend naar markttechnische indicatoren, positionering en kapitaalstromen, dan is het sentiment op aandelenmarkten niet uitbundig. Aandelenbeleggers hebben duidelijk door de crisis heen gekeken en deels terecht. Mede door enorme fiscale en monetaire stimulering, maar ook door het versoepelen van sociaal beperkende maatregelen, is het eerste deel van het herstel V-vormig.”

“Veel landen hebben nu te maken met een tweede golf van het coronavirus, maar die is een stuk minder schadelijk dan de eerste golf. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overleden patiënten nemen nauwelijks toe. Er is dan ook geen aanleiding tot nieuwe strenge lockdowns. Momenteel worden aandelenmarkten bovendien gesteund door het uitbodemen van winsten en zelfs opwaartse herzieningen. Daarnaast zijn de vooruitzichten op vaccins redelijk positief.”

“Aandelenbeleggers hebben duidelijk door de crisis heen gekeken”

“Per saldo zijn wij licht onderwogen aandelen. Aandelen zijn duur, maar dat geldt ook voor staatsobligaties en in iets mindere mate voor bedrijfsobligaties. We zijn wel onderwogen, vooral omdat we het verwachte herstel in bedrijfswinsten wat te positief vinden en verder zijn er nog risico’s zoals tweede ronde effecten in de economie, het handels- en technologieconflict tussen de VS en China, de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen. We prefereren risico te nemen in bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten.”

Minder tech verbetert de portefeuillebalans

Ewout van Schaick, hoofd van multi-asset NN IP: “Er zijn echt een aantal goede fundamentele verklaringen te geven voor de hoge aandelenwaarderingen: het consequent betere nieuws ten aanzien van het virus, economische data die het herstel bevestigen en vooral het ongekend ruime monetaire beleid. Voor veel beleggers is er geen ander alternatief dan aandelen.”

“De aandelenrally is gedreven door tech. Als er een sectorrotatie komt, dan gaat de hele index naar beneden, want tech is dominant. Wij spelen nog altijd tech, want een sterke trend kan lang doorgaan. Maar we zijn wel aan het verbreden. Er is meer oog voor de aandelenregio’s Europa en opkomende markten, waar de waarderingen lager liggen en meer cyclische aandelen te vinden zijn. Door deze verbreding is er meer balans. Tijdens de recente tech sell-off bleef de portefeuille daarom goed liggen.”

“Voor veel beleggers is er geen ander alternatief dan aandelen”

“De belangrijkste risico’s? Elk ander economisch scenario dan een V-herstel is slecht. Dat risico is niet ingeprijsd. De Amerikaanse verkiezingen zijn een ander risico. Mijn grootste vrees is dat we een uitslag krijgen die wordt betwist. Die onduidelijke politieke situatie kan tot extra sociale onrust leiden. De uitkomst van de verkiezingen is voor beleggers misschien niet zo belangrijk als velen denken, maar ze houden niet van onzekerheid.”

Risico’s zijn ook kansen

Lukas Daalder, beleggingsstrateeg voor BlackRock: “Het is altijd makkelijk om een bearish verhaal over aandelenmarkten te schetsen en het klinkt des te overtuigender als de beurs al een paar dagen onder druk staat. Hoge aandelenwaarderingen, een naderende harde Brexit, Amerikaanse verkiezingen, een voortwoekerende coronavirus en een dreigende handelsoorlog tussen de VS en China zijn allemaal valide en kunnen dus ook inderdaad het lot van de aandelenmarkt op korte termijn behoorlijk bepalen.”

“Dat gezegd hebbende is gedurende de afgelopen jaren al vaker gebleken dat een buy-the-dip-mentaliteit eveneens tot stevige rebounds kunnen leiden. Daarbij komt dat veel van de downside risico’s ook een positieve uitkomst kunnen krijgen: een vaccin voor het einde van het jaar, een overtuigende verkiezingsuitslag (either way), een laatste minuut akkoord rond Brexit.”

“Veel van de downside risico’s kunnen ook een positieve uitkomst krijgen”

“Per saldo zijn wij momenteel neutraal op aandelen, met een lichte voorkeur voor Europa. Een betere waardering, een adequatere aanpak van de covid-crisis zijn hierbij de belangrijkste redenen.”

Buy the dip

Bob Homan, hoofd Investment Office van ING: “Ja, er zijn veel aanwijsbare risico’s en waarderingen zijn hoog. Die combinatie zou normaal gesproken tot een makkelijke conclusie leiden, namelijk weg uit aandelen. Toch doen we dat niet. Weliswaar zijn we voorzichtig met een wat onderwogen positie in aandelen, maar we zullen zoals het er nu uitziet, niet verder afbouwen. Eerder nog zullen we wat kopen als koersen verder dalen.”

Bob Homan van ING Investment Office

“De huidige correctie zien we als het laten ontsnappen van wat lucht uit een wel erg enthousiaste markt. Reden om in aandelen te blijven geloven, zijn uiteraard de ultra lage rentes, die we voorlopig ook niet zien stijgen en het gebrek aan aantrekkelijke alternatieven.”

“Reden om in aandelen te blijven geloven, zijn uiteraard de ultra lage rentes”

Pas op voor de dollar

Jelte de Boer, hoofd beleggingen van Optimix:”Het beeld voor aandelen is nog steeds positief. De rendementsverwachting is in een historische context nog altijd aantrekkelijk, net als de marktomgeving. Centrale banken zorgen nog immer voor een ruime liquiditeit. De economische groei herstelt gestaag sinds het heropenen van de economieën. Voorts kan nog additionele fiscale steun worden verwacht vanuit de grotere economische mogendheden, zoals de Verenigde Staten, China en Duitsland.”

Jelte de Boer van Optimix

“Aan de andere kan zien we dat het sentiment licht euforisch is onder beleggers, wat op de korte termijn voor een pas op de plaats kan zorgen. Er staat echter nog veel institutioneel geld langs de zijlijn, wat maakt dat een correctie snel aangegrepen zal worden om geld aan het werk te zetten.”

“Er staat nog veel institutioneel geld langs de zijlijn”

“Wij verwachten dat aandelenmarkten een consolidatiefase ingaan als de Amerikaanse verkiezingen de headlines meer gaan domineren. Ook als Joe Biden wordt gekozen, verwachten wij dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze wordt geserveerd. Een koerscorrectie van 5%-10% zien wij daarom als een mooi koopmoment om de aandelenweging (buiten de VS) weer uit te breiden.”

“Analisten verwachten voor 2021 een terugkeer naar het winstniveau van 2019. Eind 2019 Bedroeg de Amerikaanse tienjaarsrente 1,9%, dat is nu 0,7%. Met winsten die volgend jaar herstellen en een lagere verdisconteringsvoet door de lagere rente is het niet gek dat aandelenmarkten hogere niveau zullen opzoeken.”

“Op de middellange termijn voorzien wij een trend van een zwakkere dollar en oplopende inflatieverwachtingen. Hiervan profiteren onze beleggingen in aandelen buiten de VS, alsmede de posities in inflation linked-obligaties en de edelmetalen goud en zilver.”

Hertelling Amerikaanse stemmen is het grootste gevaar

Renco van Schie van Valuedge: “Sinds maart is de risicopositionering van Valuedge hoger dan gemiddeld. We houden hier voorlopig aan vast. Het economische herstel zet door, centrale banken en overheden blijven stimuleren en de algemene risicobereidheid van beleggers is niet erg hoog. Dat is een goede achtergrond voor risicovolle beleggingen. We vinden aandelen, buiten sommige sectoren als Technologie, ook niet duur. In een gespreide portefeuille telt de relatieve waardering van aandelen ten opzichte van obligatierentes en die liggen extreem laag.”

“In een gespreide portefeuille telt de relatieve waardering”

“Risico’s zijn er altijd, de markt klimt continu een wall of worry. Coronavirus, Brexit, handelsoorlog en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn zogenaamde known unknowns en zijn redenen dat de risicobereidheid onder beleggers nog steeds onder gemiddeld is. We zien als grootste risico voor de komende maanden een onduidelijke uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Een overwinning van Trump of Biden op basis van een klein verschil in stemmen zou kunnen leiden tot hertellingen. Die patstelling leidde in november 2000 (Bush/Gore) tot weken van onzekerheid en zorgde voor een daling van aandelen van zo’n 10%.”

Groeiaandelen en staatsobligaties vormen een sterke combinatie

Olaf van den Heuvel, CIO van Aegon AM: “De rente is laag en centrale banken staan onder grote druk om de rente laag te houden. Alle schulden moeten immers betaalbaar gehouden worden en de economieën zoveel mogelijk aangejaagd. Inflatie blijft ook laag, enerzijds door technologie, vergrijzing en globalisering, anderzijds doordat de economieën steeds meer diensteneconomie zijn geworden, waarbij vooral digitale diensten extreem schaalbaar zijn.”

“De combinatie van een zeer lage rente en inflatie leidt ertoe dat winstgroei schaars is en dus hooggewaardeerd en vluchthavens als goud relatief goedkoop. Dit zien we dan ook terug in de markten. De barbell, veilige staatsobligaties en groeiaandelen, doet het goed. Doordat zoveel van de winstgroei in de toekomst ligt, blijven de koersen wel bewegelijk. Daarnaast hebben we nog steeds de covid-crisis en Amerikaanse verkiezingen. Een goed gebalanceerde barbell, waar je rekening houdt met de risico’s, blijft de juiste positie.”

“Doordat zoveel van de winstgroei in de toekomst ligt, blijven de koersen wel bewegelijk”

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Bron: IEXProfs.nl