Blij met Biden

Ellen KoksIEX.Profs

Gisteren kreeg Amerika een nieuwe president. Wat betekent de komst van Joe Biden voor beleggers? Vijf topbeleggers en een hoofdeconoom over de nieuwe man op de hoogste post in de VS. “Wij hebben meteen extra aandelen ingekocht.”

Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP: “Aantreden Biden is gunstig voor aandelen”

“Na een onrustige machtsoverdracht gaat Joe Biden als de nieuwe 46e Amerikaanse president aan de slag. De prioriteit voor de regering Biden ligt natuurlijk bij het beheersen van de pandemie. Snelle successen lijken niet waarschijnlijk, maar het wordt wel waarschijnlijker dat ook de VS hierin vooruitgang zal boeken, waardoor de kans op een normalisatie van economische activiteit in de tweede helft van het jaar dichterbij komt.”

“Met Biden in het Witte Huis en een Democratische meerderheid in het Congres is er ook een grotere kans op uitbreiding en verlenging van bestaande pandemie-gerelateerde steunprogramma’s. Moeilijke politieke discussies en zorgen over government shutdowns kunnen nu voorkomen worden. “

“Het is bovendien de verwachting dat Biden flinke investeringsplannen in fysieke infrastructuur, duurzame energie (green-deal), gezondheidszorg en onderwijs zal aankondigen. Hoewel de nieuwe regering zal proberen ook Republikeinse steun voor de plannen te krijgen, is het door de meerderheid in het Congres waarschijnlijker geworden dat het economische plan van Biden ambitieuzer zal zijn.”

“De extra steunprogramma’s en investeringsplannen zijn gunstig voor beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties die zouden moeten profiteren van de verbeterende groeiomgeving. Omdat het snellere economische herstel wel kan leiden tot hogere inflatieverwachtingen en een licht stijgende rente zullen beleggers minder enthousiast worden over Amerikaanse staatsobligaties.”

“Biden zal meer rust brengen in wereldhandel en geopolitieke verhoudingen”

“Ten slotte verwachten we een meer constructieve opstelling van de nieuwe president in internationale fora, wat meer rust zou moeten brengen voor wereldhandel en geopolitieke verhoudingen. Toch hoeven we niet te rekenen op het volledige terugdraaien van het restrictieve Amerikaanse beleid ten aanzien van China. Beleggers in opkomende marketen moeten hier rekening mee blijven houden.”

Renco van Schie, CIO en mede-oprichter van Valuedge: “Pas op met Amerikaanse staatsobligaties”

“Joe Biden zal het eerste jaar van zijn presidentschap vooral op moeten treden als peacemaker. Trump heeft veel verdeeldheid veroorzaakt in de laatste vier jaar, nationaal en internationaal. Daarom wordt dit het jaar van helen, ook van corona. Meer rust heeft volgens ons een positief effect op het sentiment op de beurs.”

“De Democratische overwinningen van begin januari in de run-off van de senaatverkiezingen in Georgia hebben tot een zogeheten lichtblauwe golf geleid. Met de kleinste van meerderheden controleert Joe Biden het congres. Biden zal op de korte termijn een veel groter stimuleringspakket aankondigen en starten met belastingverhogingen. Meer drastische beleidswijzigingen hebben een grotere meerderheid nodig in de senaat en zijn daarom in de komende twee jaar onwaarschijnlijk. We krijgen daarom meer van het goede dan van het kwade van de agenda van Biden.”

“Wij zijn met name positief over Amerikaanse waarde-aandelen die profiteren van een stijging van de rente”

“Een blauwe golf is historisch gezien goed voor aandelen maar minder positief voor staatsobligaties. In het jaar dat een Democratische president aan de slag gaat met controle over het congres is het gemiddelde jaarrendement sinds 1950 voor de S&P 500 +9% met een 80% positief hit-ratio. In die jaren steeg de 10-jaars rente echter gemiddeld met bijna 1%.”

“Wij denken dat de huidige omstandigheden en grote stimuleringen van Biden deze uitkomsten ook nu in de hand werken. Wij zijn daarom met name positief over Amerikaanse value-aandelen die profiteren van een stijging van de rente.”

Hendrik Tuch, hoofd obligaties Aegon AM: “Technologiemonopolies worden aangepakt”

“Optimistisch door de komst van Biden? Natuurlijk. We krijgen met een Witte Huis te maken dat de problemen probeert op te lossen. Dat is nuttig voor de VS, maar ook voor de rest van de wereld. Hierdoor waren China en Europa plotseling klaar om een handelsverdrag sluiten. Het is ook een belangrijke reden dat er geen harde Brexit is gekomen, en dat Saoedi-Arabië weer vrienden wil worden met Qatar. Dat Polen en Hongarije overstag zijn gegaan met het investeringsfonds was ook mede het gevolg van de verkiezingsnederlaag van Trump.”

“Wel ben ik bang dat de confrontatie tussen de VS en China een probleem zal blijven. De VS heeft de komende tijd wel eerst met een aantal interne problemen te dealen. Daar is Biden wel even mee bezig. Na een oplossing van de coronacrisis heeft hij meer kracht om zaken te veranderen.”

“Wat betreft aandelen zal Biden de winstbelastingverlagingen van Trump omkeren. Dat scheelt een flink slok op de borrel. Hij moet wel vanuit fiscale overwegingen, want anders is de Amerikaanse schuld niet te dragen. Bovendien heeft hij heel wat dure plannen te financieren.”

“Een andere vervelende factor voor aandelenbeleggers is de komst van strengere regelgeving. Daar gaat de beurs niet altijd blij van worden. Zo kan de medische sector zich verheugen op extra regels wat lagere winstmarges in de hand werkt. Ook de technologiemonopolies worden aangepakt. Laat dat nu net dat deel van de beurs zijn dat zo goed heeft gepresteerd.”

“Medische sector moet rekenen op lagere winstmarges”

“Door de overwinning in Georgia verwacht de markt meer stimuli, dus meer economische groei. Meer bestedingen en een Fed die op gelijk niveau blijft kopen, zal leiden tot hogere rentes. Dat is de reden dat we de bandbreedtes voor de Amerikaanse en Duitse tienjaars hebben verhoogd naar 100/130 basispunten (Treasuries) en -60/–40 basispunten (Bund). Bij stijgende rentes doen creditproducten het goed. Daar veranderen we dus weinig aan.”

Hoofdeconoom Keith Wade van Schroders: “Oplopende inflatie dwingt Fed eerder te verkrappen”

“De controle over het Congres stelt Biden in staat om een groot deel van zijn plannen uit te voeren. Op de korte termijn zullen we dit terugzien in hogere uitgaven. Biden omschreef een recent wetsvoorstel voor 900 miljard dollar aan noodsteun al als aanbetaling. Een groter noodpakket ligt voor de hand, met een corona-uitkering voor Amerikanen van 2.000 dollar in plaats van de 600 dollar in het huidige pakket.”

“Verwacht ook een verlenging van werkloosheidsuitkeringen (van maart tot juni) en verhoogde uitgaven aan staten en lokale overheden. Dit alles kan oplopen tot nog eens 900 miljard dollar aan fiscale stimulering.”

“Verder vooruitkijkend is ook nieuwe wetgeving op het gebied van infrastructuur waarschijnlijk, met een nadruk op duurzame energie. Tegelijkertijd zal met name het bedrijfsleven met hogere belastingen geconfronteerd worden, wat invloed zal hebben op de winsten.”

“Met de komst van Biden is de kans op een scherp, wereldwijd V-herstel zeker toegenomen”

“Vanwege de winst van de Democraten in Georgia stellen we onze verwachtingen voor economische groei in 2021 en 2022 naar boven bij. In 2021 zou de groei kunnen uitkomen op 4,8% (was 3,8%) en in 2022 op 4,5% (was 3,5%). Een dergelijke groei zou het werkloosheidspercentage omlaag brengen en de output gap sneller dichten, met een grotere inflatiedruk als gevolg.”

“In dit scenario ligt een renteverhoging van de Fed in 2023 voor de hand in plaats van 2024. Met de komst van Biden is de kans op een scherp, wereldwijd V-herstel zeker toegenomen.”

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN Amro MeesPierson: “Voorzichtig met nemen extra risico’s” 

“De impact van het Biden-presidentschap kreeg in de eerste week van januari een extra impuls met het winnen van de Senaat. Beleggers reageerden enthousiast en aandelenmarkten schoten wereldwijd omhoog. Data van Dow Jones laat zien dat de S&P 500 in het jaar na de verkiezingen in 76% van de gevallen in dezelfde richting beweegt als in de eerste handelsweek. Dat is dus een mooie opsteker.”

“De positieve markreactie volgde op de verwachting dat meer stimulering zou volgen. Dat duurde niet lang, want Biden kondigde deze week zijn stimuleringspakket aan van bijna 2.000 miljard dollar. Dat is ongekend en zo goed als 10% van het bbp. Als het plan wordt aangenomen, dan zal de VS de output gap hoogstwaarschijnlijk begin 2022 al hebben gedicht. Daarmee is de economie dan terug op het niveau als corona er niet was geweest en het zijn normale groeipad had aangehouden.”

“Momenteel zitten wij in het proces om onze Amerikaanse groeiverwachtingen naar boven bij te stellen. We gingen eerder nog uit van 3,2% economische groei in 2021, maar die zal nu waarschijnlijk tussen de 5% en 6% komen te liggen.”

“We kijken of we risico en het cyclische accent meer kunnen aanzetten”

“In onze portefeuille veranderen we vooralsnog niets. We hebben zowel in oktober en november meer risico en een cyclisch accent aan onze portefeuille toegevoegd. Dit houdt onder andere een gematigde overweging van aandelen in, een positieve visie op opkomende markten tegenover ontwikkelde markten en dat we enthousiast zijn over de sector industrie.”

“We kijken of we risico en het cyclische accent meer kunnen aanzetten, maar de korte termijn weerhoudt ons. Sinds begin november hebben we een forse rally gezien. Daarnaast zijn waarderingen behoorlijk opgelopen en is het beleggingssentiment te ver doorgeschoten.”

Jelte de Boer, hoofd beleggingen van Optimix Vermogensbeheer: “Positief beurssentiment ligt voor de hand” 

“Wij hebben extra aandelen ingekocht nadat duidelijk werd dat dat de Democraten in beide huizen van het Amerikaanse Congres de meerderheid zouden halen. Dat maakt dat de regering-Biden zonder veel problemen een ambitieuze agenda ten uitvoer kan brengen.”

“De eerste jaren van Bidens presidentschap zullen worden gekenmerkt door grote fiscale bestedingsinitiatieven. Dat is positief voor het beurssentiment, met name voor cyclische aandelen en waarde-aandelen. Wij hebben extra belegd in een fonds dat actief is in duurzame energie. Biden wil zich snel weer bij het klimaatakkoord van Parijs voegen. Met de Green New Deal in de hand zal hij gaan investeren in de transitie van fossiele brandstoffen naar schone energie.”

“Wij hebben extra belegd in een fonds dat actief is in duurzame energie”

“Biden kan naar verwachting op Republikeinse steun rekenen bij het uitbreiden van de coronasteun. Dankzij de lage rentestanden kan hij zijn eerste pakket waarschijnlijk financieren met fiscale tekorten en zijn belastingverhogingen, waar de Republikeinen een aversie tegen hebben, niet direct nodig.”

“Ook het aanstellen van Janet Yellen als minister van Financiën is een gunstig signaal. De oud-voorzitter van de Federal Reserve heeft geen probleem met grote overheidstekorten. De combinatie van Yellen op Financiën en de blue wave in het Congres is olie op het MMT-vuur.”

“De risico’s voor de markt zijn de mogelijke tegenvallers met betrekking tot het coronavirus, of juist een te sterk economisch herstel, wat kan leiden tot oplopende inflatie. Bij oplopende inflatieverwachtingen kan de rente stijgen en kunnen centrale banken minder verruimend opereren. Maar met de ruimte op de arbeidsmarkt verwachten we dat niet op de korte termijn. We voorzien voor de komende twaalf tot achttien maanden een positief beurssentiment.”

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Bron: IEXProfs.nl