Obligaties zijn weer aantrekkelijk

ValuedgeIEX.Profs

“De risico’s van het aanhouden van obligaties liggen nu veel lager dan 12 maanden geleden, en de rendementen zijn veel hoger.” Daarom koopt Renco van Schie van Valuedge meer obligaties.

Begin februari schreef ik in mijn column op dit platform over de voordelen van hogere rente. Nu, bijna een half jaar later, worden de voordelen duidelijk zichtbaar. Allereerst zijn er niet of nauwelijks nog obligaties met een negatieve yield. Dit verminderd excessen en zorgt ervoor dat kapitaal efficiënter gealloceerd wordt. Langzaam verdwijnt de negatieve spaarrente en de hogere hypotheekrente koelt oververhitte huizenmarkten af.

De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland is inmiddels gestegen tot 122% waardoor meerdere grote fondsen na bijna 15 jaar eindelijk weer een indexatie gaan doorvoeren. Als laatste krijgen beleggers die nu obligaties kopen een veel hogere vergoeding.

Mogelijke draai centrale banken

Ik vind obligaties op dit moment het meest interessant in 10 jaar tijd ook al zijn er talloze redenen om te beargumenteren dat het nu nog te vroeg is om obligaties te kopen. Hoge inflatie, verkrappende centrale banken en toenemende kans op recessie kunnen ervoor zorgen dat obligatiekoersen verder dalen.

“Ik vind obligaties op dit moment het meest interessant in 10 jaar tijd”

Het is echter ook niet ondenkbaar dat een aantal van deze redenen positief kunnen draaien. Zo zijn langjarige inflatieverwachtingen in de Verenigde Staten al hard gedaald richting het target van de Fed.

Inzakkende grondstofprijzen kunnen op korte termijn de angel uit de inflatiecijfers halen en zo de druk op centrale banken verminderen. Het is daarom nog steeds mogelijk dat de monetaire autoriteiten in de komende maanden een draai gaan laten zien, zeker als de economische groei verder wegzakt.

5% rendement

Aan het begin van het jaar gaf de Barclays Global Aggegrate Bond Index (EUR Hedged) een rendement tot einde looptijd (> 8 jaar) van 1,3%. Na de historische dalingen van het eerste halfjaar is dat nu bijna 3,0%. Deze index heeft een goede tot uitstekende kredietkwaliteit (AA-).

Door actief af te wijken van deze benchmark kun je hier, na de grote dalingen in obligatiekoersen, met een kleine vermindering in kwaliteit behoorlijk extra rendement toevoegen. Zo kun je nu een portefeuille bouwen met een goede kwaliteit (A-) die meer dan 5% rendement tot einde looptijd geeft. Doordat deze portefeuille meer bedrijfsobligaties bevat, is de looptijd korter (> 6 jaar).

Door goed te spreiden tussen staatspapier en bedrijfsobligaties is het mogelijk om een portefeuille samen te stellen die de huidige onzekerheden goed aankan en beduidend meer rendement oplevert dan de benchmark.

Grotere buffer

Waar de rente op obligaties de afgelopen jaren nauwelijks bescherming bood bij mogelijke koersdalingen is de situatie nu heel anders. Die buffer is met de huidige aanvangsrendementen aanzienlijk groter.

Bovendien hebben obligaties een duidelijke theoretische waarde. Koersen fluctueren maar als je de obligaties vasthoudt tot aflosdatum dan weet je met vrij grote zekerheid wat het rendement wordt. Dat rendement is dus nu vele malen hoger dan aan het begin van het jaar.

Verhoging obligatieweging

Obligaties werden altijd gezien als relatief veilige beleggingen. Zelfs 12 maanden geleden was de perceptie van het risico laag. Dat was ook zichtbaar in de lage volatiliteit van obligaties (MOVE index). Na de grootste daling in obligatiekoersen sinds mensenheugenis is die beleving van veiligheid compleet gedraaid. De MOVE index staat op het hoogste punt in 13 jaar.

In mijn ogen zijn de risico’s van het aanhouden van obligaties nu veel lager dan 12 maanden geleden. Voor ons redenen genoeg om juist op dit moment de weging in obligaties te verhogen.

Renco van Schie is mede-oprichter en hoofd beleggingen van vermogensbeheerder Valuedge. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bron: IEX Profs.nl