Bonds are back, part II

ValuedgeIEX.Profs

“De sell-off van februari biedt in mijn ogen een uitstekend moment om alsnog in obligaties te stappen.” Renco van Schie van Valuedge legt uit waarom obligaties nu gekocht kunnen worden.

Het was een veel gehoorde kreet aan het eind van vorig jaar: Bonds are back! Met diezelfde titel leverde ik op 21 september van vorig jaar een bijdrage op dit platform, waarin ik aangaf dat de sterk gestegen rente een heroverweging van beleggingen in obligaties rechtvaardigde.

In het vierde kwartaal verhoogden veel beleggers de blootstelling naar obligaties, die daarop sterk herstel lieten zien. Deze beweging werd mede ondersteund door afnemende groei- en inflatiedata in die periode.

De afgelopen maand gaven economische cijfers over januari een onverwacht sterke start van 2023 aan. Dit zorgde voor een heropleving van de rente, waardoor de koersen van obligaties daalden en de winsten van 2023 weer werden teruggeven.

Tweede kans

In mijn ogen krijgen beleggers hierdoor een mooie tweede kans om obligaties op aantrekkelijke waarderingen te kopen. In februari ontstond wereldwijd het beeld dat de economische groei voor het eerste kwartaal van 2023 veel beter wordt dan verwacht. De gevreesde recessie lijkt te worden vermeden. Hierdoor neemt wel de inflatie minder snel af dan centrale banken en beleggers willen zien.

Het resultaat is dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn, of dat de beleidsrente langer hoog blijft. De grootste stijging in rente was daarom vooral zichtbaar in de korte looptijden van de staatsobligaties van Europa en de VS. Door betere groeivooruitzichten bleven bedrijfsobligaties beter liggen.

De slechte performance in februari van oververtegenwoordigde staatsobligaties vaagde de sterke start van de obligatie-index in januari weg. De grootste verrassing zagen we de afgelopen maand vooral in de enorm sterke economische cijfers in de VS. De US Economic Surprise index liet in korte tijd een stijging zien die slechts zelden voorkomt.

“De slechte performance in februari van oververtegenwoordigde staatsobligaties vaagde de sterke start van de obligatie-index in januari weg”

Veel beleggers vertrouwen de cijfers uit januari echter niet. In een survey onder professionele beleggers van vorige week (waarin ik ook participeerde) gaf 75% aan deze sterke cijfers te zien als een eenmalige, seizoensgebonden afwijking, die mede veroorzaakt werd door het warme weer. De data van de eerste week van februari duidt weliswaar op een voortzetting van gezonde groei, maar niet op de sterke heropleving van de economie die ten grondslag ligt aan de snelle stijging van de rente.

Rente te ver doorgeschoten

Waar betere economische vooruitzichten een hogere rente rechtvaardigen, denk ik dat de beweging van februari te ver is doorgeschoten. Het grotere enthousiasme van beleggers over obligaties heeft zich de afgelopen maanden nog niet vertaald in een veel hogere positionering.

Bovenstaande figuur van JP Morgan toont obligaties als een percentage van de totale holdings van beleggers (ex-banken). Het huidige percentage dat in obligaties wordt aangehouden is veel lager dan de piek aan het begin van 2021 (toen de rente extreem laag was). De positionering ligt op dit moment ook ruim onder het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dit betekent dat er veel ruimte is onder beleggers om de weging te verhogen en ik denk dat dit op korte termijn ook gaat gebeuren.

Obligaties fundamenteel aantrekkelijker

Door de sterke outperformance van aandelen ten opzichte van obligaties in 2023 zal er eind maart zeer waarschijnlijk een herbalancering van portfolio’s plaatsvinden in de richting van obligaties. De sterke stijging van de rente heeft obligaties ook fundamenteel aantrekkelijker gemaakt ten opzichte van aandelen, die na het herstel van de laatste maanden niet meer heel goedkoop zijn te noemen.

“De sterke stijging van de rente heeft obligaties ook fundamenteel aantrekkelijker gemaakt ten opzichte van aandelen”

Bovendien verhoogt de sterke stijging van de rente van staatsobligaties in de VS en Europa ook de aantrekkelijkheid van deze obligaties als bescherming tegen een recessie. Hierdoor hebben obligaties weer de traditionele functie terug als hedge in een neutrale en/of gespreide portefeuille.

Uitstekend instapmoment

Het is voor mij dan ook niet verrassend dat uit een andere survey onder professionele beleggers van vorige week blijkt dat een grote meerderheid van beleggers verwacht in de komende tijd weer obligaties te gaan toevoegen. De wereldwijde index van obligaties staat na de daling in februari negatief voor 2023. Dit volgt op dalingen in 2021 en 2022.

“Een grote meerderheid van beleggers verwacht in de komende tijd weer obligaties te gaan toevoegen”

Waar twee opeenvolgende jaren van negatieve performance voor obligaties al uitzonderlijk is, lijkt drie niet alleen statistisch maar ook fundamenteel bijna onmogelijk. Voor degenen die vorig jaar nog aan de zijlijn zijn blijven staan, biedt de huidige situatie in mijn ogen een uitstekend moment om alsnog in te stappen.

Renco van Schie is mede-oprichter en hoofd beleggingen van vermogensbeheerder Valuedge. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bron: IEX Profs.nl