AI IEX Profs

AI is het nieuwe toverwoord

ValuedgeIEX.Profs

Wat betekent de opkomst van AI, de nieuwste beurshype, voor de beleggingsindustrie? Dat is de vraag die Renco van Schie van Valuedge in samenwerking met ChatGPT in zijn nieuwste column beantwoordt. 

Beleggers zijn gevoelig voor hypes. Bovenmatige media-aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zorgt voor hoge verwachtingen van bedrijven die van deze ontwikkelingen kunnen profiteren. Dit leidt tot een snelle, grote stijging van de aandelenkoersen van die ondernemingen. In de afgelopen 25 jaar zijn er veel hypes geweest zoals bijvoorbeeld dotcom, 3G, fintech, crypto & blockchain. In 2023 is er een nieuw toverwoord: Artificial Intelligence (AI).

Eind vorig jaar werd ChatGPT gelanceerd, een zogenaamde Large Language Model (LLM). De resultaten van dit soort chatbots hebben enorme publiciteit gekregen. Er wordt niet alleen gewezen op de grote kansen van kunstmatige intelligentie, maar zeker ook op de vele gevaren en bedreigingen. Veel bedrijven proberen razendsnel mee te liften op deze ontwikkeling en zetten groot in op AI. Dat schreeuwen ze ook graag van de daken. Zo noemde Microsoft de afgelopen week in de conference call bij de eerste kwartaal cijfers 50x het woord AI. Dat heeft de beleggers in MSFT geen windeieren gelegd.

Slechts enkele bedrijven leiden de dans

JP Morgan heeft becijferd dat meer dan 50% van de positieve performance van S&P500 index dit jaar (+8% in USD) gerelateerd kan worden aan de hype in AI. De grote bedrijven die LLM omarmen, zoals Microsoft, Amazon, Google, Meta en Nvidia, zijn sterk gestegen en hebben door hun grote gewicht een sterk effect op de performance van de index. Dit AI effect zorgt ervoor dat op dit moment de 10 grootste aandelen tegen de 30% van de S&P500 index vertegenwoordigen (bijna een record).

Een in mijn ogen belangrijker feit is dat de stijging van de index in 2023 door het laagste aantal aandelen wordt gedragen sinds de jaren negentig. Of er sprake is van bubbelvorming rondom het woord AI zal de toekomst uitwijzen, maar zeker is dat de koersen al een aardige voorsprong nemen op wat AI in realiteit kan brengen. De stijging van de beurswaarden op de belofte is in totaal al bijna $1,4 biljoen in 2023.

“De stijging van de S&P 500 in 2023 is door het laagste aantal aandelen gedragen sinds de jaren negentig”

Steeds slimmere algoritmes

Wat betekent de opkomst van AI/LLM voor de beleggingsindustrie? Ik denk dat er meer sprake zal zijn van een evolutie dan een revolutie. Er wordt al lang gebruik gemaakt van steeds slimmere computerkracht die grote hoeveelheden data analyseert.

In de handel van effecten spelen steeds betere algoritmes al 20 jaar een belangrijke rol. Financiële markten kijken altijd vooruit en passen zich snel aan veranderende omstandigheden aan. Mede door de financiële slagkracht van banken, pensioenfondsen, hedge funds en vermogensbeheerders worden innovaties snel geïmplementeerd.

AI helpt beleggingsindustrie vooruit

Uiteraard heb ik de vraag hoe de beleggingsindustrie zal veranderen door AI ook aan ChatGPT gesteld. Het antwoord bestaat uit 5 onderdelen: 

1. Het snel analyseren van grote hoeveelheden data kan helpen bij een betere besluitvorming wat kan leiden tot een betere performance. 
2. Meer geautomatiseerde handel zorgt voor snellere executie en minder menselijke interventie. 
3. AI kan risicomanagement verbeteren doordat potentiële risico’s eerder opgespoord worden.
4. Betere klant tevredenheid doordat dienstverlening meer afgestemd kan worden op persoonlijke voorkeuren. 
5. Kostenbesparingen doordat taken geautomatiseerd worden die nu door mensen worden uitgevoerd.

AI is geen revolutie

Deze antwoorden van de chatbot versterken mijn mening dat er eerder sprake zal zijn van een evolutie dan een revolutie door de opkomst van Artificial Intelligence. Op alle vijf vlakken die in het antwoord worden genoemd, worden al jaren verbeteringen aangebracht in de betreffende bedrijfsprocessen.

Kunstmatige intelligentie zal de mensen die toezicht houden op deze processen ondersteunen en beslissingen versnellen. Dit zal leiden tot meer efficiëntie. AI is, volgens ChatGPT zelf, geen wondermiddel wat betekent dat de huidige hype, net als eerdere hypes, ook een keer eindigt.

P.s. Ik wil de chatbot bedanken voor de bijdrage van één alinea in deze column.

Renco van Schie is mede-oprichter en hoofd beleggingen van vermogensbeheerder Valuedge. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bron: IEX Profs.nl