2023 wordt het jaar van herstel

ValuedgeIEX.Profs

Renco van Schie van Valuedge is positief over 2023 en verder, want obligaties genereren weer inkomen en aandelen zijn nu goedkoper dan in de afgelopen jaren.

Vorig jaar december was de stemming op de beurs opperbest. De economie heropende na de coronapandemie en beleggers zagen de toekomst zonnig in. Beleggers gingen 2022 in met sterk overwogen posities in aandelen en zeer onderwogen posities in obligaties.

Maar meer havikachtige centrale banken en de Russische inval van de Oekraïne waren begin maart redenen om de aandelenpositie in enkele maanden sterk te reduceren. In flink dalende markten gingen beleggers naar een onderweging in aandelen. Die positionering is nog steeds actueel en het komt maar weinig voor dat de consensus zo negatief op aandelen is als nu. Voor obligaties geldt het omgekeerde.

Renco van Schie
Renco van Schie van Valuedge

Als we kijken naar de historie en analyses van Alpha Research, dan lijkt er een structurele voorkeur in de assetallocatie van beleggers voor aandelen ten koste van obligaties. De onderweging van obligaties pakte goed uit in 2022, omdat de wereldwijde obligatie-index het slechtste jaar ooit kent met een daling van ongeveer 13%.

Obligatieconsensus gedraaid

Sinds de zomer verhogen beleggers hun blootstelling naar obligaties omdat de marktrente weer op een heel interessant niveau staat. In mijn column op dit platform van 4 juli, getiteld Obligaties zijn weer aantrekkelijk, legde ik uit waarom wij toen de onderweging in obligaties hadden verhoogd. Met name in de laatste maand is het consensus geworden dat obligaties terug zijn van weggeweest.

Beleggers zitten op dit moment niet langer onderwogen in obligaties maar neutraal. In de afgelopen 15 jaar was die positionering niet eerder zo positief. Er is met name een hele sterke voorkeur voor kredietwaardige bedrijfsobligaties als alternatief voor aandelen.

“In de afgelopen 15 jaar was de obligatiepositionering niet eerder zo positief”

Voorzichtig met aandelen

Sinds de laatste week van oktober verbetert het sentiment op de beurs door meevallende inflatiecijfers en minder agressieve retoriek van centrale banken. Het herstel van aandelen is met name gedreven door het dekken van shortposities. De meeste beleggers passen hun onderweging in aandelen nog niet significant aan.

Angst voor economische tegenwind in de komende maanden zorgt ervoor dat voorzichtigheid troef blijft. Dit vergroot het risico op underperformance als de markt verder herstelt. De aandelenmarkt staat namelijk op hetzelfde niveau als voor de inval van de Oekraïne toen er nog gestart moest worden met het afbouwen van overwogen posities.

Verhoging rendementsverwachting

In de vele vooruitzichten die ik lees, is er consensus over een aantal verwachtingen. Zo is men het met elkaar eens dat de situatie verslechtert in de eerste maanden van 2023 voordat verbetering intreedt. Die fase in de cyclus is echter het moment dat bijna alle beleggingen (hard) kunnen stijgen. Een omgeving van lage of zelfs negatieve groei betekent meestal het einde van renteverhogingen, terwijl de aandelenmarkt anticipeert op het begin van een nieuwe periode van economische voorspoed.

In de bottom-up benadering zien we dat het gemiddelde van koersdoelen van analisten duidt op hogere aandelen- en obligatiekoersen aan het einde van 2023. In de afgelopen maanden zijn ook de verwachte rendementen voor de komende 5 jaar aanzienlijk verhoogd.

“Het gemiddelde van koersdoelen van analisten duidt op hogere aandelen- en obligatiekoersen aan het einde van 2023”

Obligaties kunnen de komende jaren een inkomen verschaffen dat sterk gaat bijdragen aan de rendementen van gespreide portefeuilles, terwijl het startpunt voor aandelen een veel lagere waardering is in vergelijking met voorgaande jaren.

Voorkeurbeleggingen

Het is een zeer moeilijk beleggingsjaar geweest. Wij hebben de onderweging in aandelen en obligaties, waarmee wij het jaar startte, eind tweede kwartaal verhoogd. Dit lijkt in de achteruitkijkspiegel een aantal maanden te vroeg.

Het gevolg is wel dat we nu met een bovengemiddeld risico het huidige herstel meemaken en het nieuwe jaar in gaan. Wij hebben daarbij een voorkeur voor aandelen buiten de VS waar de waardering en positionering van beleggers heel laag is. Voor obligaties hebben we een voorkeur voor de hogere risicosectoren, zoals bedrijfsobligaties en Emerging Markets Debt, met een hoog verwacht rendement.

Na de lange bearmarkt van 2022 denken we dat 2023 een hersteljaar gaat worden, zoals we dit ook in 2009 en 2019 zagen.

Renco van Schie is mede-oprichter en hoofd beleggingen van vermogensbeheerder Valuedge. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bron: IEX Profs.nl