“Outlooks zijn wel degelijk nuttig”

ValuedgeIEX.Profs

Het is volgens Renco van Schie van Valuedge wel duidelijk wat assetmanagers van 2024 verwachten. Of de consensusverwachting ditmaal wel uitkomt, is volgens hem hoogst onzeker.

Dit is de periode dat assetmanagers hun vooruitzichten voor het nieuwe jaar publiceren. Vorig jaar om deze tijd hadden zowel aandelen als obligaties heel negatief gepresteerd, en verwachtte de consensus een recessie voor 2023 met verder dalende aandelenkoersen. Hoe anders is de realiteit geweest. Wat zeggen de outlooks voor 2024, en hoe past dit bij de huidige positionering van beleggers?

Year-end outlooks hebben volgens velen weinig waarde, omdat voorspellingen vaak niet uitkomen. Ik vind ze wel nuttig omdat ze inzichten bieden in de perceptie van trends en uitdagingen in het nieuwe jaar. De grootste waarde zie ik in het vaststellen van een consensus-outlook om deze vervolgens te vergelijken met de actuele positionering van beleggers. Als adviezen van assetmanagers (buy-side) en investment banks (sell-side) serieus worden genomen, dan zou de consensus-outlook dicht tegen de huidige positionering aan moeten zitten.

Vorig jaar was de positionering inderdaad in lijn met de consensus-outlook. De sombere voorspellingen voor 2023, waarin een recessie tot een verdere daling van aandelenkoersen zou gaan leiden, sloot naadloos aan bij de sterk onderwogen aandelenposities van beleggers. In het scenario dat de groei beter uitpakte dan verwacht (zoals is gebeurd), zou er dus een sterke vraag naar aandelen ontstaan omdat beleggers te negatief gepositioneerd zaten.

Consensusverwachting 2024 

In de afgelopen week heb ik tegen de 25 rapporten doorgenomen om tot de consensus-outlook voor 2024 te komen. Over de verwachting dat de economische groei in de wereld gaat afnemen in het nieuwe jaar heerst unanimiteit. Wel is er verschil van mening of er sprake zal zijn van een zachte landing of een milde recessie. De kans op een zachte landing van de economie wordt ingeschat op zo’n 65%, terwijl een derde denkt dat er een milde recessie gaat komen. Er bestaat ook overeenstemming dat de inflatie blijft dalen richting de targets, waardoor de centrale banken sneller dan zij zelf aangeven de rente zullen verlagen.

Verwachte rendementen? Voor aandelen wordt gemiddeld een stijging van 5% voorzien. In het algemeen liggen de koersdoelen voor eind 2024 hoger voor regio’s buiten de VS (+8%) dan voor de S&P 500 index (+4%). Momenteel hebben beleggers gemiddeld een licht overwogen positie in aandelen die aardig overeenkomt met de consensus-outlook. In tegenstelling tot vorig jaar is de kans nu kleiner dat een positieve afwijking van de groeiverwachting tot veel extra vraag naar aandelen gaat leiden. Echter als indicatoren zullen wijzen op een recessie, dan zouden we eerder extra aanbod van aandelen kunnen verwachten.

“Voor aandelen wordt gemiddeld een stijging van 5% voorzien”

Voor obligaties is het enthousiasme in de outlooks het grootst. November was de beste maand voor vastrentende waarden in 15 jaar, en inmiddels gelooft iedereen dat de rente in oktober heeft gepiekt. Nu de focus van de markt draait naar de timing van de eerste renteverlagingen, worden voor volgend jaar voor veel obligatiecategorieën rendementen voorspeld die de 10% benaderen. Met hoger verwachte rendementen voor obligaties dan voor aandelen is de overtuiging om meer obligaties op te gaan nemen dan ook groot. Dit is echter nog niet in de positionering van beleggers zichtbaar (licht onderwogen).

“Inmiddels gelooft iedereen dat de rente in oktober heeft gepiekt”

Helft wereld gaat naar stembus 

De voorspellingen voor 2024 zijn voornamelijk gebaseerd op economische verwachtingen. Er is nauwelijks aandacht voor mogelijke geopolitieke ontwikkelingen, terwijl die grote invloed kunnen hebben op beleggingsrendementen.

Naast de verschillende oorlogen die er nu woeden, zullen er volgend jaar in 40 landen verkiezingen worden gehouden. Meer dan de helft van de wereldbevolking, zo’n 4 miljard mensen, gaat naar de stembus. Veel van deze verkiezingen kunnen leiden tot een sterke wijziging in beleid of koers van het land.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig dat ook 2024 anders uitpakt dan de consensusverwachting nu voorspelt.

Renco van Schie is mede-oprichter en hoofd beleggingen van vermogensbeheerder Valuedge. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bron: IEX.Profs.nl