IEX.Profs: de sterkte comeback van health care

IEX.Profs: De sterke comeback van Health Care

ValuedgeIEX.Profs

Niet alleen Big Tech maar ook Health Care heeft inmiddels de wind vol in de zeilen. Doordat deze sector ook nog eens stijf staat van defensieve kwaliteiten heeft Renco van Schie van Valuedge deze aandelensector op een buy staan.

Vorig jaar was Global Healthcare een van de minst presterende sectoren. De negatieve correlatie met de stijgende rente en dalende bedrijfswinsten zorgden voor een underperformance van ongeveer 13% tegen de brede wereldindex.

Maar sinds het einde van vorig jaar is er een duidelijke draai in performance waarneembaar. Healthcare is in de eerste twee maanden van 2024 een van de best presterende sectoren. Door de uitmuntende prestaties van technologie (AI) aandelen blijft dit onderbelicht. Dit is in mijn ogen onterecht.

Na een slecht jaar staan de sterren voor aankomend jaar er voor de sector veel beter voor. Healthcare is nu een van de weinige sectoren waar de winstverwachtingen worden verhoogd. Dit leidt tot een sterke vraag van beleggers, die nog maar net zijn gestart met het reduceren van hun grote onderweging in de sector. Er is dus veel ruimte voor verdere outperformance.

“Healthcare is nu een van de weinige sectoren waar de winstverwachtingen worden verhoogd”

Uitbraak biotech

De sector Healthcare bestaat uit grote pharmabedrijven maar bevat ook kleine, meer risicovollere biotechaandelen. Onderstaand plaatje van All Star Charts laat zien dat de US Biotech index (XBI) na een paar jaar van slechte relatieve performance bezig is aan een sterk herstel. De recente opwaartse uitbraak bevestigt een duidelijke trend-reversal. Als de meest speculatieve aandelen in de sector bezig zijn met een sterke opmars, dan is dat meestal een positief signaal voor het sentiment in de sector in brede zin.

AI helpt ook Healthcare vooruit

De sector gezondheidszorg wordt door beleggers vooral gewaardeerd vanwege een aantal lange termijn, fundamenteel positieve kenmerken. De sterke vergrijzing zorgt ervoor dat een steeds groter percentage van de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg worden uitgegeven.

De sector kan op korte termijn echter ook veel vruchten gaan plukken van de toepassingen van AI, die nu zo in de belangstelling staat. Met behulp van AI kunnen onderzoekers bijvoorbeeld beter en sneller doorbraken realiseren bij het vinden van nieuwe medicijnen. Ook is met AI de ontwikkeling van ziekten beter te modelleren en kan het bijdragen aan het beter leren begrijpen van de complexiteit van het menselijk lichaam. Dit zou de behandeling van zeldzame ziekten (eerder) mogelijk maken en bijvoorbeeld kunnen helpen bij het oplossen van toenemende resistentie tegen antibiotica.

De kansen die AI biedt voor de Healthcare-sector wordt in mijn ogen bevestigd door het feit dat de Amerikaanse FDA inmiddels al 700 medische AI-toepassingen heeft goedgekeurd.

Plus defensieve eigenschappen

Ik denk dat Healthcare daarnaast ook defensieve eigenschappen heeft, die goed kunnen uitpakken in het huidige onzekere politieke- en economische klimaat. Er is al vroeg veel aandacht voor de Amerikaanse verkiezingen in november, maar veel impact heeft dit nog niet op de financiële markten gehad. Beleggers gaan uit van een herhaling van de race tussen Biden en Trump. Bij de inschatting van de impact van de uitslag op de verschillende sectoren wordt sterk gekeken naar de verwachte beleidsprogramma’s van beide kandidaten.

Het goede nieuws voor de Healthcare sector is dat beide “vergrijsde” heren ‘Medicare’ ongemoeid willen laten en geen grote wijzigingen willen in het gezondheidszorgstelsel in zijn algemeen. Dat maakt deze sector een veilige keuze, omdat ongeveer 70% van de wereldwijde sector bestaat uit Amerikaanse bedrijven.

Op dit moment is de consensus onder beleggers dat er geen economische zwakte opdoemt in de komende kwartalen. Mocht dit wel het geval zijn, dan zijn de bedrijfswinsten van Healthcare-bedrijven veel minder at-risk. De gevoeligheid naar neerwaartse marktbewegingen is daardoor veel lager dan gemiddeld. Dat zorgt ervoor dat de aandelen uit de sector in mijn ogen een goede bescherming bieden als een minder economisch scenario werkelijkheid wordt.

“De gevoeligheid naar neerwaartse marktbewegingen is daardoor veel lager dan gemiddeld”

In dat geval zullen centrale banken waarschijnlijk snel in actie komen en de rente verlagen. Dit zal dan een rugwind zijn voor deze bedrijven. Omdat aandelen in de gezondheidszorg onder verschillende scenario’s goed kunnen gaan presteren, hebben we sinds eind vorig jaar bij Valuedge een overwogen positie in alle profielen.

Renco van Schie is mede-oprichter en hoofd beleggingen van vermogensbeheerder Valuedge. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bron: IEX.Profs.nl