Nieuw elan voor de Euro

De verkiezing van Macron tot president van Frankrijk draagt sterk bij aan de verandering van de beeldvorming over Europa. Na jaren waarin beleggers Europa de rug toekeerden, staan in 2017 plotseling alle seinen op groen. Mede door de sterke performance van aandelen uit de Eurozone zijn de portefeuilles de afgelopen weken verder gestegen. Alle factoren die de Euro zwak hebben gehouden, lijken één voor één weg te vallen. Wij denken dat de Euro flink kan gaan stijgen en hebben daarom het valutarisico in de portefeuilles bijna volledig afgedekt.

Bekijk het volledige artikel in de bijlage