Grondstoffen en beleggingsportefeuilles

Door de marktomstandigheden tijdens de zomer hadden we een publicatie over het onderwerp grondstoffen even geparkeerd. Het marktherstel van oktober geeft ons nu de gelegenheid om niet alleen te kijken waarom grondstoffen al jarenlang hard dalen maar dit onderwerp ook wat breder toe te lichten. We hebben sinds onze oprichting in 2012 geen posities in de portefeuilles maar door de 60% daling sinds midden 2008 beginnen we commodities weer interessant te vinden. Als grondstoffen nog iets goedkoper worden en de economie verder herstelt, denken we dat een tactische blootstelling de risico-rendementsverhouding van de portefeuilles kan verbeteren. Waarschijnlijk is dit al het geval in het volgende kalenderjaar.