Go with the flow

De financiële markten hebben een bewogen 1ekwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen (‘flows’) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen hebben geleid. Voor ons springt de stijging van Europese aandelen en de US$ het meest in het oog. In deze bijdrage lichten we deze bewegingen toe. Onze beide profielen boekten al een hoger rendement dan de doelstelling voor het jaar. We houden onze regionale aandelenverdeling intact en zijn de afgelopen maanden gestart met het reduceren van de blootstelling aan de US$. We blijven kritisch kijken naar mogelijkheden om rendement toete voegen tegen een aanvaardbaar risico.

Bekijk het volledige artikel in de bijlage