Déjà vu

Augustus was een slechte maand voor de financiële markten. Op maandag 24 augustus werd een climax bereikt en was er sprake van paniek. De situatie van nu is niet helemaal nieuw en vertoont veel gelijkenissen met de Azië crisis van 1998. Ook momenten van paniek, die meestal de opmaat zijn voor goede aandelenrendementen, hebben we vaker gezien. We hebben de paniekgolf aangegrepen om aandelen te kopen en zo hebben we het risico in de portefeuilles opgeschaald. Dit willen we graag verder toelichten. We gaan ook terug naar 1998 om de overeenkomsten en verschillen met nu duidelijk te maken.

Bekijk het volledige artikel in de bijlage