Hongerstenen

Valuedge Publicaties

De zomer, met extreem warm weer en lage waterstanden, heeft na het ijskoude 1e halfjaar ook de beurs opgewarmd. Voorlopig is de huidige situatie niet zo erg als gevreesd. Centrale Banken blijven weliswaar doorgaan met het verhogen van de rente maar dit zit volgens ons al grotendeels in hogere marktrentes verdisconteerd. De oorzaken van de hoge inflatie zijn aan het …

Beauty and the beast

Valuedge Publicaties

Het verhaal van het eerste halfjaar van 2022 is er niet een voor de sprookjesboeken. Grote, gelijktijdige dalingen van obligaties en aandelen betekenen dat er weinig plekken waren om te schuilen. Inmiddels is de paniek voor inflatie omgeslagen naar paniek dat een recessie onvermijdelijk is. Veel beleggingen op de beurs verdisconteren al een hoge kans op grote economische pijn. Wij …

Rijzende zon

Valuedge Publicaties

De laatste weken is het nog donkerder geworden op de beurs. De angst voor inflatie is gedraaid naar angst voor een sterke terugval van de groei. Inmiddels zit er al een hoge kans op een recessie in aandelenkoersen verwerkt, te hoog naar onze mening. De scherpe dalingen hebben de waarderingen van aandelen sterk verlaagd. We hebben Japanse aandelen gekocht waardoor …

Vogelgriep

Valuedge Publicaties

Er is veel onrust op de beurzen dit jaar. Na de schok van de invasie van de Oekraïne zijn het nu de haviken van de Centrale Banken die de markt verzieken. Dit heeft geleid tot een historische daling van de wereldwijde obligatie-index. Wij zien in de hogere rente geen reden om ons op te maken voor een recessie. We denken …

War & wisdom

Valuedge Publicaties

In 2008 lazen wij het boek ‘Wealth, war & wisdom’ van de bekende belegger Barton Biggs (1932 – 2012). Het gaf ons hele goede inzichten in de manier waarop financiele markten zich gedragen in tijden van oorlog en welke lessen je daaruit kan trekken. We konden toen niet indenken dat we ruim 10 jaar later te maken zouden krijgen met …

Pokerface

Valuedge Publicaties

Hogere rente, Omikron en spanningen rondom de Oekraïne hebben geleid tot een slechte start van dit beursjaar. Inflatie heeft gewonnen van de Amerikaanse Centrale Bank die snel is overgeschakeld naar een verkrappend beleid. De vraag is hoeveel schade dat toebrengt aan de markt voordat er een nieuwe balans gevonden wordt. In de komende weken verwachten we meer duidelijkheid over de …