Meer Europa

In januari werd het financiële nieuws gedomineerd door Europa. De Griekse verkiezingen en het loslaten van de koppeling tussen Zwitserse Franc en Euro deden veel stof opwaaien maar het was uiteindelijk de Europese Centrale Bank (ECB) die de meeste aandacht opeiste. De aankondiging van een nieuw grootschalig opkoopprogramma van obligaties zorgde voor grote uitslagen op de financiële markten. In deze …

Met het kompas op 2015

Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs. Onze huidige defensieve positionering wijkt af van de marktconsensus om met een relatief grote aandelenpositie het nieuwe jaar in te gaan. De laatste week dalen financiële markten fors. Deze dalingen boezemen ons …

Olie crISIS deel II

Eind vorige week heeft de OPEC onverwachts besloten de olie productie onveranderd te beslissing heeft ervoor gezorgd dat de olieprijs in 3 dagen met 10% is gedaald naar $70. De daling over de laatste vijf maanden komt daarmee uit op bijna 40%. Een daling van deze grootte is in historische context zeer ongewoon en heeft belangrijke economische en geopolitieke implicaties. …

2014: meer witte dan zwarte pieten

Nu het jaar 2014 richting het einde loopt, willen we de performance van de portefeuilles en de visies die daaraan ten grondslag lagen evalueren. Onze visies en belangrijke portefeuille-aanpassingen communiceren we via mailings. Het afgelopen jaar hebben we 8 mailings uitgestuurd waarin we onze mening over relevante aspecten ten aanzien van beleggen hebben verwoord. Over een aantal weken zullen we …

Risico aanpassing in de portefeuilles

Ondanks dat we positief blijven over de rendementsvooruitzichten voor aandelen de komende maanden hebben we de afgelopen week het risico in de portefeuilles verlaagd. Deze verlaging is met name tactisch van aard. We nemen winst op een aantal Emerging Markets posities die in een korte periode hard zijn gestegen. Ook reduceren we de exposure naar Russische aandelen tot bijna nul. …

Olie crISIS?

De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011 was de olieprijs heel beweeglijk. Sindsdien is de prijs relatief stabiel geweest. Door de opmars van de ISIS in Irak in de laatste weken is de olieprijs aanzienlijk gestegen. Dit is een …

Super Mario

Gisteren was een historische dag voor de Europese Centrale Bank (ECB). De president van de ECB, Mario Draghi, verlaagde het deposito tarief voor banken naar -0.10%. Tevens kondigde hij een breed pakket van maatregelen aan om de dreiging van deflatie in de eurozone af te wenden. Na dit nieuws stegen Europese aandelen en obligaties. Omdat de acties van Centrale Banken …

The calm after the storm

Exact een jaar geleden stak er een storm op in de financiële markten. Aanleiding was de aankondiging van de Amerikaanse centrale bank dat ze overwogen het opkoopprogramma van obligaties te gaan terugschroeven.In 2013 presteerden obligaties en Emerging Market aandelen veel minder dan de aandelen van ontwikkelde markten. In februari van dit jaar is de storm gaan liggen. Obligaties en Emerging …