2014: meer witte dan zwarte pieten

Nu het jaar 2014 richting het einde loopt, willen we de performance van de portefeuilles en de visies die daaraan ten grondslag lagen evalueren. Onze visies en belangrijke portefeuille-aanpassingen communiceren we via mailings. Het afgelopen jaar hebben we 8 mailings uitgestuurd waarin we onze mening over relevante aspecten ten aanzien van beleggen hebben verwoord. Over een aantal weken zullen we een mailing uitsturen met onze visie ten aanzien van de vooruitzichten voor het beleggingsjaar 2015. Ook zullen we dan laten weten hoe wij de portefeuilles hebben ingericht voor het behalen van rendement in het nieuwe jaar.

Lees het volledige artikel in de bijlage